Recollida de residus

Servei que s'encarrega de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis. La recollida selectiva consisteix en classificar les deixalles en 3 grups diferents: matèria orgànica, multiproducte i rebuig. D’aquesta manera aconseguim que molt menys residus vagin a parar a l’abocador. La matèria orgànica, els reciclables i el rebuig ens els recullen porta a porta (davant la porta de casa). S’ha de treure la bossa o el cubell de deixalles al portal de casa, de les 22:00 a les 00:00 hores.

Tipus de deixalles que es recullen segons el dia de la setmana:

  • Dilluns i divendres: recollida de la fracció de multiproducte.
  • Dimarts, dijous i diumenge: recollida de la fracció orgànica i les restes de vegetals, poda o brossa, dipositat en un contenidor domèstic.
  • Dimecres: recollida de la fracció de rebuig.

Línies de servei:

  • Recollida
  • Transport
Darrera actualització: 11.03.2021 | 10:13