Ple municipal extraordinari

Dijous, 27 d'octubre de 2022 de 04.00 h a 21.00 h

S’ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- (EXP. 2022_521) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VIC I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA PER A LA CREACIÓ D’UNA AULA DE MÚSICA AL MUNICIPI DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA EN EL MARC DE LA XARXA EMVIC

2.- (EXP. 2022_143) INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA

3.- (EXP. 2022_534) MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS QUE HAURÀ DE REGIR PER A L’EXERCICI 2023, I DE DIFERENTS ORDENANCES FISCALS  

Darrera actualització: 26.10.2022 | 15:57