Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga i els seus ens adscrits.

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com també els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

Darrera actualització: 14.10.2020 | 16:47
Darrera actualització: 14.10.2020 | 16:47