Ple extraordinari

Dimarts, 2 de maig de 2023 de 20.00 h a 21.00 h

L'ordre del dia és el següent:

1.- (EXP. 2022_481) DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS EN LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS MITJANÇANT SORTEIG PÚBLIC

2.- (EXP. 2023_285) APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DELS ENCONTORNS DE L’ESGLÉSIA


3.- (EXP. 2023_159) PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A SANTA EUGÈNIA DE BERGA, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ

4.- (EXP. 2023_286) APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA No 23 REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI “ESTIU JOVE”

5.- (EXP. 2023_282) APROVACIÓ DE L’ANNEX EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA
DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA


6.- (EXP. 2023_283) SOL·LICITUD DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA DE
20 PLACES DE SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L’ÀMBIT RURAL (SAIAR) PER L’ANY 2023

7.- (EXP. 2023_289) APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

Adreça:

Sala de plens

Darrera actualització: 02.05.2023 | 12:45