Ple municipal extraordinari

Dijous, 28 d'abril de 2022 de 20.00 h a 21.00 h

S'ha convocat sessió extraordinària del ple municipal amb el següent ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. (EXP. 2021_356) ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS,
NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA, ENTRE EL CONSELL COMARCAL
D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA – CONVENI
INTERADMINISTRATIU
3. (EXP. 2022_248) APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST
4. (EXP. 2022_257) APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL
COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA
PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT
SANT MARC I ANALITZADORS EN CONTINU

Adreça:

Sala de Plens de l'Ajuntament

Darrera actualització: 25.04.2022 | 17:02