Ple ordinari municipal

Dimecres, 22 de juny de 2022 de 20.00 h a 21.00 h

Celebració de sessió ordinària del Ple de la corporació amb el següent ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2.-  (EXP. 2022_266) FESTES LOCALS PER A L’ANY 2023

3.-  (EXP. 2019_206) CANVI DE MEMBRE DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

4.- (EXP. 2022_182) APROVACIÓ RESUM NUMÈRIC PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

5.- (EXP. 2021_263) RATIFICACIÓ DEL DECRET DE NUMERACIÓ D’UN TRAM DE CARRER

6.- (EXP. 2022_335) MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

7.- (EXP. 2022_341) APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

8.- (EXP. 2021_207) RATIFICACIÓ DEL DECRET DE RECONEIXEMENT DE SUCCESSIÓ D’AGBAR EN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA SUBSCRIT PER SOREA I AQUEST AJUNTAMENT

MOCIONS

1.-  MOCIÓ DE DENÚNCIA DEL CATALANGATE

2.-  MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU

PART DE CONTROL

1.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA, DEL NÚMERO 95 AL 280/2022.

2.-  DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I RESUM MOVIMENTS DE TRESORERIA.

3.-  PRECS I PREGUNTES.

Adreça:

Sala de Plens

Darrera actualització: 17.06.2022 | 10:14