Sessió extraordinària del Ple municipal.

Dijous, 27 de gener de 2022 de 21.00 h a 22.00 h

La sessió extraordinària del ple municipal convocat tindrà el següent ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. (EXP. 2021_210) APROVACIÓ DEL I PLA D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA 2022- 2026

3. EXP. (2021_324) APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL

4. (EXP. 2021_356) APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA, ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT SANTA EUGÈNIA DE BERGA

5. (EXP. 2022_42) APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

6. (EXP. 2022_46) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ENTITAT DELS TONIS DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA PER REALITZAR INVENTARI PATRIMONIAL DE BÉNS

Adreça:

Sala de plens de l'Ajuntament

Darrera actualització: 24.01.2022 | 14:55