Curs de català bàsic1

Dijous, 8 de setembre de 2022 a les 19:00

El proper 27 de setembre començarà al nostre municipi el Curs de català Bàsic 1 i finalitzarà el 22 de desembre.

L'objectiu general d'aquest curs és  aconseguir que els alumnes puguin fer intervencions bàsiques en converses quotidianes i comprendre globalment textos orals senzills i breus, mitjanament formals, sobre temes d'interès general. L'aprenent també es familiaritzarà amb el sistema lingüístic català, amb els sons i les grafies i començarà a escriure algun text breu amb lèxic molt bàsic.

Aquest curs està destinat a persones que no parlen ni entenen el català i que volen desenvolupar les habilitats orals per relacionar-se amb el seu entorn o per desenvolupar les seves tasques professionals.

Els continguts que podríem destacar d'aquest curs són:

 • Expressió oral
 • Saludar, acomiadar-se, presentar-se i respondre un agraïment. 
 • Demanar i dir qui és algú.
 • Interessar-se per algú. 
 • Donar informació personal sobre un mateix o sobre una tercera persona. 
 • Donar informació sobre la família, el lloc de treball i l'habitatge.  
 • Identificar persones. Descriure algú físicament i pel seu caràcter. 
 • Preguntar i dir on viu algú i on és un lloc. Demanar i donar indicacions sobre on és un edifici. 
 • Informar-se sobre horaris i mitjans de transport.
 • Preguntar i dir l'hora. 
 • Parlar d'hàbits gastronòmics. Què es pren normalment i què agrada més. 
 • Demanar i donar informació sobre l'activitat quotidiana i les aficions. 
 • Demanar tanda en una botiga, demanar un producte i informació sobre els articles, demanar el preu i pagar. Fer comandes senzilles. 
 • Expressar sentiments i estats d'ànim. 
 • Demanar informació sobre un curs. 
 • Informar-se i informar sobre horaris de transport i sobre on s'ha d'anar a buscar un determinat mitjà. 
 • Expressió escrita
 • Omplir formularis i fulls d'inscripció amb les dades personals imprescindibles. 
 • Gramàtica i lèxic
 • Determinants: articles, demostratius i possessius.
 • Pronoms personals tònics, interrogatius, indefinits, numerals, quantitatius i de comparació.
 • Adverbis, conjuncions, preposicions, adjectius, verbs d'accions quotidianes (ser, dir-se, viure, tenir, conèixer, voler, poder, valer) i perífrasis d'obligació. 

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

Té una durada de 45 hore si es durà a terme de forma presencial al centre cívic de Santa Eugènia.

La inscripció es pot fer fins el 13 setembre a l'Ajuntament.

Darrera actualització: 08.09.2022 | 18:21