INFORMES DEL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS. Exercicis: 2004-2021

Dimarts, 19 de març de 2024 a les 00:00

D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, es fa publicitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga de l’informe 36/2023, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals, exercicis 2004-2021.

L’informe s’ha publicat també a la pàgina web de la Sindicatura ( Sindicatura.cat )

S’hi pot accedir directament amb l’enllaç següent:

Informes del Compte general de les corporacions locals exercicis 2004-2021

Darrera actualització: 19.03.2024 | 12:47