Inici dels treballs de redacció del POUM

Divendres, 19 de novembre de 2021 a les 01:00

La setmana passada es va dur a terme la primera reunió entre el responsable de l’equip redactor del POUM de Santa Eugènia de Berga, equip que va guanyar el concurs per a dur a terme tal tasca i liderat per l’arquitecte Ferran Navarro, alguns membres de l’equip de govern municipal i l’arquitecta municipal.

La reunió va ser una primera presa de contacte, en el qual es van compartir alguns punts de vista sobre el document de l’avanç del POUM i com enfocar la redacció del POUM definitiu.

Seguidament, es van establir quins serien els primers passos a seguir, consistents en estudis tècnics com els de mobilitat i innundabilitat, entre d’altres.

Properament es concertaran cites amb responsables d’Urbanisme i de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya per tal de tractar temes importants, com l’aprovació de l’avanç i el traçat de la variant.

El POUM és un document de molta rellevància en un municipi, per això us deixem contestades algunes de les preguntes més habituals al tractar aquest tema:

Què es el POUM?

El POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) és un instrument d’ordenació integral del municipi que permet planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament a Santa Eugènia de Berga i el seu entorn més immediat.

Algunes les funcions més importants del POUM són les següents:

  1. Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
  2. Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
  3. Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del municipi i les pautes per fer-ne el desenvolupament.
  4. Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.

 

Quines fases té l’elaboració del POUM?

  1. Informació i participació ciutadana, redacció de l'Avanç del POUM.
  2. Publicació de l'Avanç del POUM.
  3. Aprovació inicial del POUM.
  4. Aprovació provisional del POUM.
  5. Aprovació definitiva del POUM.

 

Actualment ens trobem treballant per assolir el punt 3 ja que a l’any 2016 ja es va aprovar l’avanç del POUM (punt 2).

L’avanç del POUM és un document que recull, de manera genèrica, quina és la situació urbanística actual del nostre municipi i que exposa una sèrie de conclusions i recomanacions per l’elaboració del POUM definitiu.

Malgrat que l’avanç del nostre POUM es va aprovar, han passat uns 5 anys. Per aquest motiu, i donat que en aquest últims 5 anys el nostre municipi no ha patit canvis substancials a nivell urbanístic, es tornarà a aprovar per donar més garanties jurídiques a tota la resta del procés de redacció.

A mesura que es vagi avançant en la redacció del POUM definitiu i hi hagi fets rellevants s’aniran comunicant.

Darrera actualització: 19.11.2021 | 18:45