Millora i ampliació de la sala 1 d'octubre

Dijous, 15 d'abril de 2021 a les 00:00

S'estan portant a terme les obres de millora i ampliació de l'edifici de serveis, sala 1 d'Octubre, conegut per "gimnàs de l'escola".

Es tracta d'un edifici d'una sola planta baixa situat al costat de l'escola Jacint Verdaguer, que conté bàsicament una sala central polivalent utilitzada per a diferents activitats, amb uns lavabos i un magatzem de material esportiu, i la cuina amb rebost i menjador vinculada a l'activitat escolar.

L'objecte de les obres de millora i ampliació d'aquesta edificació és per millorar els serveis que es donen en aquest edifici i potenciar les noves activitats culturals i esportives en les franges horàries en les que actualment està en desús.

Amb la intervenció s'amplia l'edifici en el seu perímetre incorporant un escenari, espai d'emmagatzematge, una segona sala polivalent de menor dimensió i l'ampliació del menjador actual. A nivell energetic s’instal·laran 30 panells fotovoltaics a la teulada del gimnàs que permetran un estalvi de més del 70% de l’energia consumida pel gimnàs i l’escola. Seguint aquesta mateixa línia, el nou enllumenat del gimnàs serà de tipus LED.

A nivell cultural, el fet de disposar d'un escenari permetrà poder-hi fer petites obres de teatre, ja sigui dintre de les activitats escolars o promogudes externament, així com fer-hi petits concerts o d'altres actes culturals i festius.

A nivell esportiu, l'edifici seguirà disposant de la sala principal polivalent, però disposarà a més d'una sala annexa polivalent, per poder-hi desenvolupar d'altres activitats esportives en paral·lel.

L'ampliació de l'àrea de menjador permetrà tenir més espai per a la disposició de les taules del menjador escolar, així com l'ampliació de la superfície d'emmagatzematge permetrà cobrir les necessitats actuals de més espai de magatzem.

A part de canviar l'enllumenat actual per llums LED, el projecte també ha buscat dotar al màxim possible d'enllumenat natural tots els espais per evitar una despesa energètica innecessària. Amb la substitució de l'enllumenat actual per llums LED es preveu una reducció del consum energètic del 74% respecte del consum energètic de les llumeneres que es substitueixen amb l'actuació.

El termini d’execució de l’obra és de 7 mesos i el seu cost, segons el pressupost del projecte és de 266.550,19 EUR.

Aquest actuació ha estat possible gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024, el qual inclou una línia de subvencions per a inversions i una línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits.

Darrera actualització: 15.04.2021 | 10:52