Nous projectes urbanístics al poble

Dimarts, 26 d'octubre de 2021 a les 00:00

Adjudicació de la redacció del POUM i de propers projectes i obres a Santa Eugènia de Berga. Així com les darreres obres realitzades.

 

S'han adjudicat els treballs de redacció del POUM

Els treballs de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) han estat adjudicats, mitjançant el procediment de concurs obert, a l'estudi d'arquitectura de Ferran Navarro Acebes, per un preu de contracte de 142.500,00 EUR més IVA.

Es dóna la circumstància que és el mateix estudi d'arquitectura que ens va redactar l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ara fa 4 anys, o sigui que parteix d'un coneixement previ del nostre municipi que esperem que agilitzi els terminis.

El termini estimat per a l'elaboració i aprovació del POUM és de 4 anys. Els treballs s'iniciaran amb l'actualització de l'Avanç, preveient tenir l'Aprovació de l'Avanç en el termini d'un any, i seguiran amb la previsió de tenir l'Aprovació Inicial del POUM en el termini de dos anys, l'Aprovació Provisional del POUM en el termini de tres anys i finalment la Publicació del Text Refós en el termini de quatre anys.

Durant aquest període d'elaboració i aprovació del POUM, es preveu que el mateix equip redacti i col·labori en la tramitació de les Modificacions Puntuals de caràcter urgent de les Normes Subsidiàries (NS) vigents que siguin necessàries per avançar temporalment les determinacions del POUM, que com a mínim seran les següents:

  • Modificació Puntual de les NS de Rotondes i Variant.
  • Modificació Puntual de les NS dels Polígons Industrials.
  • Modificació Puntual de les NS de la Plaça Major.
  • Modificació Puntual de les NS dels Terrenys d’Ocupació Anticipada.
  • Modificació Puntual de les NS del Carril Bici i De Vianants.
  • Modificació Puntual de les NS de Vil·la Carmen.

S'inicien doncs els treballs per idear el nou model urbanístic que el nostre poble consideri òptim per al proper quart de segle.

 

S'han adjudicat els treballs de redacció del projecte dels encontorns de l'església

Els treballs de redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de remodelació dels encontorns de l'església han estat adjudicats, mitjançant el procediment de concurs obert, a l'estudi d'arquitectura "Feu i Godoy arquitectes, S.L.P.", per un preu de contracte de 45.500,00 EUR més IVA. La durada prevista a contracte és de 2 anys.

Amb aquest projecte es vol reformar els encontorns de l'església, buscant posar en valor l'església romànica de Santa Eugènia, declarada bé cultural d'interès nacional.

L'església, construïda entre els segles XI i XII, que ha estat objecte de reformes i ampliacions en els segles posteriors, fou objecte d'una important restauració als anys 60 del segle passat. Per l'abast de les obres de restauració que s'hi executaren, durant els anys que va durar la restauració no es va poder fer ús de l'església romànica, per la qual cosa es construí una capella de planta hexagonal, amb les funcions de parròquia provisional mentre duressin les obres de restauració.

Una vegada acabades les obres de restauració dels anys 60, la capella de planta hexagonal no es va enderrocar, solament es va enderrocar l'absis que hi havia adossat a la façana sud als anys 80 del segle passat, i perdura encara a dia d'avui el cos principal d'aquest edifici.

D'ençà que la capella de planta hexagonal va deixar de tenir funcions de parròquia, ha estat motiu de conversa i polèmica sobre si s'havia d'enderrocar o no la capella, ja que es tracta d'una construcció nascuda per a ser temporal, per donar ús de parròquia mentre duressin les obres de restauració de l'església romànica.

Arribats a aquest punt, s'ha cregut convenient que el projecte tingués una fase intermèdia en la que es plantegin 3 variants del projecte, com a mínim amb una de les quals es plantegi l'enderroc de la capella de planta hexagonal i una altra es plantegi la conservació d'aquesta capella. Amb aquestes tres variants s'iniciarà un procés de participació ciutadana per tal de decidir quin d'ells es duu a terme.

L'àmbit del projecte avarca l'església, la Plaça Major, la Plaça Nova i la Plaça Montseny, fins resoldre les trobades amb els carrers Girona, Canigó, Call, Santa Eugènia, Raval i Montserrat. Es preveu reformar la urbanització de tot aquest àmbit, generant un espai públic polivalent en forma de plaça a la part posterior de l'església, culminant el procés de remodelació d'aquest espai iniciat amb l'enderroc de les cases de Can Quim i Can Soms ara fa 7 anys.

Amb aquest projecte es busca endreçar el centre, potenciant l'espai de relació i concentració social i comercial de la població, essent un indret amb multitud d'equipaments i comerços, buscant promoure també el comerç local.

 

S'han adjudicat les obres de reforma de l'enllumenat del camp de futbol

Les obres de reforma de l'enllumenat exterior per a la il·luminació del camp de futbol municipal s'han adjudicat, mitjançant el procediment de concurs obert, a l'empresa "Muntatges Lleida, S.A.", per un preu de contracte de 42.005,33 EUR més IVA.

Actualment el camp de futbol disposa d'una il·luminació deficient, la qual no compleix la normativa actual que l'hi és d'aplicació, per la qual cosa es va promoure el projecte de reforma de l'enllumenat.

Bàsicament es substituiran les lluminàries existents per unes amb tecnologia LED, així com s'adequaran la resta d'instal·lacions com són les línies d'alimentació, els quadres, les proteccions, i s'hi instal·larà un quadre d'enceses nou.

Aquesta millora dotarà el camp de futbol de Santa Eugènia de Berga d'enllumenat exterior d'alta eficiència, millorant l'eficiència i l'estalvi energètic.

 

S'han adjudicat les obres de cobriment i tancament de l'àrea d'aportació

Les obres de reforma de cobriment i tancament de l'àrea d'aportació s'han adjudicat, mitjançant el procediment de concurs, a l'empresa "Obres i paviments Bou, S.L.", per un preu de contracte de 35.000,00 EUR més IVA.

L'àrea d'aportació és un espai destinat a contenidors de recollida de residus domèstics de les diferents fraccions que, no essent recollits pel sistema porta a porta, es dipositen en contenidors per a ser recollits posteriorment.

Actualment l'àrea d'aportació presenta varies mancances, com en són la falta de coberta o de tancament, la falta de seguretat en l'accés o la falta d'aparcament, etc.

El projecte preveu el trasllat de l'àrea d'aportació de la banda oest de la parcel·la on hi ha la nau de la brigada municipal cap a la banda est, on hi ha més espai disponible. En aquest nou indret es construirà un nou recinte tancat i cobert, amb accés únicament pels usuaris autoritzats mitjançant un sistema amb tarja magnètica i amb un sistema de seguretat amb vídeo vigilància de circuit tancat per evitar vandalisme.

Vinculada a l'àrea d'aportació es preveu una zona específica d'aparcament pels usuaris d'aquesta àrea.

 

Noves fonts municipals

Aquest estiu s'han instal·lat dues noves fonts al nucli urbà i se n'ha renovat una tercera.

Al Parc del Patufet del carrer Escoles, al costat nord del recinte escolar, s'hi ha instal·lat una nova font. Es tracta d'un parc infantil molt utilitzat per la mainada que fins ara no disposava de cap font, ni al parc ni a un espai pròxim.

L'altre font nova s'ha instal·lat al Parc de la Creu del Cim. Fins ara el barri de la Creu del Cim tampoc disposava de cap font.

Finalment, s'ha renovat la font de la zona esportiva, situada entre la pista de bàsquet exterior i les pistes de pàdel.

 

S'han acabat les obres de reforma de la llar d'infants

Les obres de reforma de la llar d'infants, que es van iniciar aquest estiu una vegada acabat el curs escolar, han finalitzat aquest octubre. Amb aquestes obres s'ha fet varies millores a l'edifici, essent a grans trets les següents:

S'han muntat divisòries practicables a l'espai diàfan que hi havia a la planta primera, de forma que ara es permet individualitzar aquest espai amb tres, i s'hi ha afegir prestatgeries i altres instal·lacions.

S'ha reformat la terrassa de la planta primera habilitant-la com a espai de joc exterior, incorporant un paviment elàstic de cautxú reciclat i adequant les baranes del perímetre.

S'hi ha instal·lat un muntacàrregues per al servei de cuina, per plats, olles, etc., ja que la cuina es situa a la planta primera mentre els espais utilitzats com a menjador es situen a la planta baixa.

S'ha reformat l'espai de canviador entre el mòdul de lactants i el mòdul de un a dos anys, incorporant vàters, piques i nou mobiliari.

S'ha adequat l'entrada a l'edifici, suprimint la porta intermèdia donant més amplitud a la zona de l'entrada al vestíbul de l'edifici, i s'hi ha instal·lat un intèrfon que comunica exterior amb cadascuna de les aules i amb la cuina.

Per altra banda també s'hi ha fet obres d'adequació de la instal·lació elèctrica.

 

S'han acabat les obres de millora i ampliació de l'edifici de serveis públics

Les obres de millora i ampliació de l'edifici de serveis públics, conegut com a gimnàs de l'escola o sala 1 d'octubre, han finalitzat aquest octubre. Amb aquestes obres s'han fet millores i ampliació de l'edifici, essent a grans trets les següents:

S'ha fet una ampliació de l'edifici en el seu perímetre que inclou un escenari, per a representació de petites obres de teatre, etc., un nou espai d'emmagatzematge, una sala polivalent i l'ampliació del menjador escolar actual.

Amb aquestes obres també s'ha substituït també l'enllumenat d'halogenurs metàl·lics o florescents per làmpades led per millorar l'eficiència energètica de l'edifici, així com adequar els recorreguts i sortides d'emergència.

Aquest mes d'octubre s'ha acabat també la instal·lació de plaques fotovoltaiques damunt de la coberta d'aquest edifici, les quals generen un 70% de l'energia consumida per l'escola.

 

Darrera actualització: 26.10.2021 | 13:42