Primera edició dels Pressupostos participatius de Santa Eugènia de Berga

Dilluns, 28 de març de 2022 a les 00:00

Dins el marc del projecte participatiu SANTA EUGÈNIA DECIDEIX, el proper 4 d’abril arrenca el primer procés de pressupostos participatius del nostre poble.

L’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga pretén impulsar i afavorir la participació de la ciutadania en els afers públics municipals incorporant a l’agenda pública la primera edició dels Pressupostos Participatius, perquè tots els veïns i veïnes puguin debatre i decidir sobre 15.000 € de la partida d’inversions del pressupost municipal.

El procés participatiu es vehicularà principalment a través de la plataforma  PARTICIPA 311-SANTA  EUGÈNIA DE BERGA.  A fi de que no en quedi ningú al marge s’ha organitzat un taller formatiu pels dies 6,13 i 20 d’abril de les cinc a dos quarts de set de la tarda a l’aula d’informàtica de l’escola; s’oferirà assessorament i ajuda a tothom qui ho necessiti tots els dimecres de 4 a 7 de la tarda a les oficines municipals, així com, i a més a més, els divendres del mes de juny coincidint amb el període de presentació de propostes. Així com, també s’ha previst que des del Punt Jove i des dels Espais activa’t s’ofereixi ajuda i assessorament als seus usuaris.

Podran presentar propostes i votar els projectes finalistes totes les persones empadronades a Santa Eugènia de Berga majors de 16 anys. Per fer-ho, caldrà primer de tot, registrar-se a la plataforma amb nom i cognoms i un correu electrònic, i posteriorment caldrà verificar l'identitat introduint el DNI i la data de naixement.

El calendari de la primera edició dels Pressupostos Participatius és divideix en diferents fases:

 1. 4 abril-13 maig Informació i presentació del procés participatiu.
 2. 1 juny-30 juny Presentació de propostes.
 3. 1 juliol-30 agost Valoració de les propostes presentades.
 4. 19 de setembre Publicació de les propostes acceptades.
 5. 24 octubre-30 octubre Votació de les propostes.
 6. 7 de novembre Recompte, selecció i publicació de les propostes resultants.
 7. El 2003 Execució de les propostes.

Les fases d’aquest procés participatiu consisteixen en:

Fase 1. Informació i presentació del procés participatiu

Aquesta fase s’inicia el 4 d’abril i finalitza el 13 de maig.

Es realitza l’acte de presentació del procés dels Pressupostos Participatius a la Sala de Plens de l’ajuntament .

Es dona a conèixer a la ciutadania la metodologia de treball i els criteris generals del procés.

L’objectiu d’aquesta fase és donar a conèixer el procés i les formes de participació, mitjançant la seva difusió a la ciutadania a través del web municipal, app municipal, whatsapp difusió, plataforma de participació, xarxes,.

Per a la seva consecució s’editen tríptics informatius i unes pancarta tipus lona que s’instal·laran a diferents punts del poble.

 

Fase 2. Presentació de propostes

Aquesta fase s’inicia l’1 de juny i finalitza el 30 de juny.

Durant  aquest  període  aquelles  persones,  vinculades  a  Santa Eugènia de Berga,  que  ho  desitgin poden presentar propostes d’inversió que es duran a terme al municipi. Aquestes s’han d’ajustar a les bases i s’han de presentar a través de la plataforma de participació. Malgrat això, l’Ajuntament prestarà assistència a qui ho sol·liciti als efectes d’enregistrar-se al referit aplicatiu i presentar suggeriments d’inversió.

 

Fase 3. Valoració de les propostes presentades

Aquesta fase s’estén des de l’1 de juliol fins 30 d’agost.

La Comissió Tècnica es reunirà les vegades que calgui.

En aquestes reunions es procedeix en primer lloc a verificar si les propostes compleixen els requisits establerts a les bases.

En segon lloc es procedeix a la seva classificació atenent a la naturalesa de la petició.

En el transcurs d’aquesta fase,la Comissió Tècnica atenent la similitud o semblança de contingut de les propostes, decideix proposar la seva agrupació a les persones que les van proposar.

Els membres de la Comissió fan la valoració econòmica de les iniciatives provinents de la ciutadania, a partir de la informació que aquestes contenien.

En aquesta fase la Comissió Tècnica no interactua amb les persones que subscriuen propostes.

 

Fase 4. Publicació de les propostes acceptades

El 15 de setembre es comunica a les persones que han formulat proposta que aquestes no han estat acceptades, indicant-se la respectiva motivació, d’acord amb el següent:

 • Per no tractar-se d’un projecte d’inversió 
 • Per no ser una proposta viable
 • Per no constituir una competència municipal 
 • Per afectar a béns que no són titularitat de l’Ajuntament
 • Per requerir la intervenció d’una altra administració
 • Per superar el pressupost previst a les bases reguladores
 • Per tractar-se d’actuacions que l’Ajuntament ha previst fer o està executant
 • Per no complir els requisits establerts reglamentàriament.

El  19 de setembre es publiquen a la plataforma decidim els projectes que passen a la fase de votació.

 

Fase 5. Votació de les propostes

Aquesta fase s’inicia el 24 d’octubre i finalitza el dia 30 del mateix mes any.

 

Fase 6. Recompte, selecció i publicació de les propostes resultants

El 7 de novembre es publica a la plataforma el resultat de les votacions i de les propostes seleccionades.

Els projectes que s’executaran seran els que han obtingut més vots.

 

Fase 7 Inici de les tasques per a l’execució dels Projectes:Any 2023

 

Darrera actualització: 28.03.2022 | 10:15