Convocatòria dels processos d’estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs, per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

Dimarts, 27 de desembre de 2022
Darrera actualització: 21.11.2023 | 13:58

Documents

Finalització del procés de selecció per a la contractació com a laboral fix en la categoria de cuiner/a Codi 06 L (EST-Concurs)
596.24KB
Finalització del procés de selecció per a la contractació com a laboral fixos en la categoria d'operari/ària de brigada Codi 05 L (EST-Concurs)
595.57KB
Anunci pel qual es fa pública la valoració del Tribunal de selecció i la proposta d'autorització de la contractació 06L Cuiner/a
103.28KB
Anunci pel qual es fa pública la valoració del Tribunal de selecció i la proposta d'autorització de la contractació 05L Operari/ària de brigada municipal
104.34KB
Anunci dels resultats de la prova de català en el procés de selecció d'una plaça amb codi 06 Cuiner/a
198.31KB
Anunci de nomenament del tribunal per la plaça de cuinera de la Llar d'Infants
549.85KB
Anunci de nomenament del tribunal per les places d'operaris de la Brigada municipal
550.05KB
Anunci contractació laboral fix mestre llar infants
363.59KB
Anunci contractació laboral fix tècniques educació infantil (TEI) llar infants
1.3MB
Anunci dels resultats del Tribunal 04LESTC Tècnic/a educació infantil
464.85KB
Anunci dels resultats del Tribunal 02FESTC auxiliar administratiu/va
464.14KB
Anunci de nomenament de l'arquitecta municipal com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
404.66KB
Anunci de nomenament del tribunal per les places d'auxiliar administratiu/va
569.76KB
Anunci dels resultats del Tribunal 01FESTC arquitecte/a municipal
458.48KB
Anunci dels resultats del Tribunal 03ESTC Mestre/a educació infantil
461.86KB
Anunci de modificació de la composició del Tribunal del procés selectiu per a la cobertura definitiva de la plaça vacant d'arquitecte/a municipal
633.13KB
Anunci de nomenament del tribunal per la plaça d'arquitecte/a municipal
634.57KB
Anunci de nomenament del tribunal per la plaça de Tècnic/a d'educació infantil de la Llar d'Infants
635.89KB
Anunci de nomenament del tribunal per la plaça de Mestre de la Llar d'Infants
634.68KB
Anunci aprovacio definitiva admesos 02 ES CM Auxiliar Administratiu 27032023
205.88KB
Anunci aprovacio definitiva admesos 03 L ES CM Mestre d'educació infantil
217.02KB
Anunci aprovacio definitiva admesos 04 L ES CM_ Tècnic Educació infantil
227.77KB
Anunci llista provisional admesos i exclosos 01F EST C ARQUITECTE
184.14KB
Anunci llista provisional admesos i exclosos 02F EST C AUXILIAR ADMINISTRATIU
183.76KB
Anunci llista provisional admesos i exclosos 03L EST C MESTRE EDUCACIO INFANTIL
183.85KB
Anunci llista provisional admesos i exclosos 04L EST C TECNIC EDUCACIO INFANTIL
184.36KB
Anunci llista provisional admesos i exclosos 05L EST C OPERARI BRIGADA MUNICIPAL
182.33KB
Anunci llista provisional admesos i exclosos 06L EST C CUINERA
181.38KB
Anunci convocatoria DOGC
672.2KB
Anunci convocatòria BOPB
358.91KB
Model sol_licitud
5.4MB