Acollida de persones nouvingudes

Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes. La comesa és proporcionar informació, orientació, assessorament i formació a aquestes persones sobre els serveis i recursos als quals poden accedir, així com dels seus drets i deures, costums i tradicions de país.

Línies de servei:

  • Gestió de l'empadronament
  • Sessions de formació: introducció a la llengua catalana i cursos de l'entorn
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades
  • Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament

Persones destinatàries:

Persones nouvingudes al municipi.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Equip tècnic:

Personal de l'Oficina d'atenció al ciutadà.