Cementiri municipal

Servei s'encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte els seus/ves difunts/tes

Línies de servei:

  • Gestió de les concessions de drets funeraris
  • Canvis de titularitat de les concessions vigents
  • Trasllats
  • Conservació i neteja del recinte

Persones destinatàries:

Ciutadania en general.


Cost per l'usuari:

El que es preveu a l'ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers o altres serveis fúnebres de caràcter local.